Heim

Copyright © All Rights Reserved

~~ Dette er ei førebels side for Husnes Båthamn~~

Webkamera

Hamneverttelefon:

907 18 599

Husnes Båthamn er Kameraovervaka

Husnes Båtlag

har ei heilårshamn, vi har lite problem med is i havnebassenget .

Her er det over 200 faste båtplasser, i tillegg til i overkant av 600 meter med gjesteplassar.

Vi har rundt 200 medlem, og har eget klubbhus.

Klubbhuset inneheld klubbkjøkken/møterom, utleigekjøkken, sal med dekketøy til 40 gjester, to toalett og dusjrom.

 

Husnes Båthamn

Er ei kombinert båt-og gjestehamn. Vi har tre flytebrygger(A,B,C) for medlem, her er kun private båser. Så er det ei flytebrygge (D) kor den innerste delen er private båser, og den ytterste er gjestebrygge. Den siste flytebrygga (E) er rein gjestebrygge.

I tillegg har vi gjesteplasser langs faste kaiar. Slippkaien, Strandkaien, Furholmen og Risnes.

Servicebygget vårt inneheld to dusjar, eit ordinært toalett og eit toalett tilrettelagt for bevegelseshemma. Samt vaskerom med to vaskemaskiner og to tørketromler. I tillegg til toalett og dusjar i klubbhuset.

Vi har personheis på kaien, om nokon av våre medlem eller gjester skal behøve hjelp til å koma seg ombord eller på land. Det er laga feste til denne to stadar i havna, slik at den kan flyttast.

Lunt og fint område med grillplass er tilrettelagt, her finnes også eit lite leikeområde. I samt to grillhytter, ei i nordenden av hamna (Furholmen) og ei i sørenden (Risnes)

Danseplatting er bygd opp og står til disposisjon for dei som vil ta seg en svingom i sommernatta.

Det finnes òg tennis-, volleyball-, og fotballbane, og vi har laga til sjakk i storformat, for dei som liker å ta eit slag.

Kvinnherad Golfklubb

ligg like ovanfor båthavna, så dersom det skulle finnast golf-entusiastar blant båtfolket, kan dei ta turen til Husnes Båthavn.

 

I Husnes Båthamn trives dei fleste

 

Turområde

For dei som likar turar i skog og mark er Husnes, og Kvinnherad generelt, eit eldorado. Kvinnherad Turlag har merka mange flotte turløyper.

Husnes

er Kvinnherad kommunes største tettstad.

Her ligg Sunnhordlands største handle senter.

Du finn det meste du skulle trenge her i over 50 butikkar, helsesenter, fleire restaurantar, idrettsanlegg, og offentlege kontor.

Husnes sentrum ligg idyllisk til ved Opsangervatnet.

Husnessamfunnet er bygd opp rundt Hydro Husnes som er ei av dei største bedriftene i Kvinnherad.

 

Dieselpris:

en590

kr 8,99

 

Medlemsinformasjon:

Alle medlem av Husnes Båtlag bes senda si epostadresse til kasserer@husnesbaathavn.no

samt melde frå på samme epost om du har adresseforandring

 

Husnes Båtlags Vedtekter

 

Last ned timeliste for dugnad her.

Husk å levere inn kvar månad: dugnad@husnesbaathavn.no

Medlemmer som ønskjer å jobbe dugnad!?

Ta kontakt med Svein Kvernenes eller dugnad@husnesbaathavn.no

Styret ønsker å sende informasjon til medlemmene via epost, alle medlemmer av Husnes båtlag oppfordres derfor til å sende sin epost adresse til husnesbaatlag@husnesbaathavn.no

 

Husnes Båtlag

har kjøpt inn

HJARTESTARTAR

til hamna

BETALINGSAUTOMAT (KUN KORT)

FOR HAMNELEIGE, STRAUM OG RAMPE

 

 

Denne finn du ved inngangen til servicebygget.

Husk at det skal betalast på forhand, og kvitteringsmerket skal hengast godt synleg på båten.